Linki:
www.lotnicy-zsm.ovh.org humanisci-zsm.enf.pl

POLICEALNA SZKOŁA MECHANICZNA
w Rzeszowie


z siedzibą
w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie im. gen. Władysława Andersa
ul. Hetmańska 45 A
tel. (017) 748 22 60, (017) 748 22 50;
fax (017) 748 22 61 tel. kom.: 604 878 391

PROWADZI NABÓR SŁUCHACZY
zawód:
TECHNIK MECHANIK
Na tym kierunku zdobędziesz atrakcyjny zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)

Szkoła Policealna jest stacjonalną szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej, o okresie nauczania 2 letnim, dla dorosłych, na przebudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu w systemie zaocznym.

ZASADY PRZYJĘCIA - WYMAGANE DOKUMENTY:
Kandydaci składają w sekretariacie szkoły w terminie do 27 sierpnia 2008r. następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagade świdectwo maturalne),
 • 3 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie.
 • wpisowe wynosi 150zł

  W szkole za kształcenie pobierane jest czesne.
 • Ulica:

  Hetmańska 45a

  Kod pocztowy:

  35-078 Rzeszów

  e-mail:

  sekretariat@zsm.resman.pl

  Telefon:/Fax:

  (017)748 22 50/(017)748 22 74


  Początki szkoły to rok 1925, kiedy powstaje w Rzeszowie Towarzystwo Prywatnej Szkoły Przemysłowej. Staraniem tego Towarzystwa 27 października 1930 roku zostaje utworzona przy ul. Lwowskiej 25 Prywatna Szkoła Rzemiosł. W chwili powstania szkoła liczyła 17 uczniów, którzy kształcili się w zawodzie blacharza. Po wojnie szkołę przeniesiono do budynku byłej filii Zakładów Cegielskiego przy ul. Hoffmanowej 5. W 1953 roku zatwierdzono plan budowy szkoły przy ul. Hetmańskiej. Budowa trwała dwa lata i 1 września 1956 roku w nowym budynku rozpoczęli naukę uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, przeniesieni z ul. Hoffmanowej. Wraz z wprowadzeniem nowych kierunków kształcenia, powstały kolejne pracownie, laboratoria i nowe typy szkół. W 1975 roku powołano Zespół Szkół Mechanicznych, który 9 października 1991 roku otrzymał imię generała Władysława Andersa